از علاقمندان در رشته های برق "کلیه گرایش ها"، کامپیوتر " نرم افزار" و مدیریت اجرایی در مقاطع مختلف تحصیلی جهت همکاری با این شرکت دعوت به عمل می آید. با تکمیل فرم زیر و الصاق رزمه کاری و علمی به این فرم، در صورت نیاز شرکت با این عزیزان تماس گرفته خواهد شد.

* نام

* نام خانوادگی

* شماره ملی

* رشته تحصیلی

* گرایش

* شماره تلفن

* شماره تلفن ثابت

* الصالق رزومه

* کد امنیتی